zaterdag 17 mei 2014

Start van een nieuw thema

De kleuters hebben allemaal een prachtig moederdagwerkje geschilderd. We hopen dat alle mama's
genoten hebben van hun dag.

Ook het schoolfeest is voorbij. Onze kleuters deden de vogeltjesdans, het werd een geslaagd feest. Foto's hierbij vind je op de schoolwebsite: www.saobasis.be

Ondertussen zijn we het nieuwe thema gestart rond tegenstellingen. Heel wat tegenstellingen kwamen reeds aan de beurt: lang - kort, warm - koud, veel - weinig, ... .
De kleuters leerden het lied 'deurtje open, deurtje dicht' en het vers 'ben je dun of ben je dik'.

Vrijdag mochten alle kleuters hun fiets meebrengen naar de klas, ze vonden het super om over de wip van het kleuterfeest te rijden! De wip ging omhoog en omlaag...
Foto's bij dit thema vind je hier: thema tegenstellingen