zondag 5 januari 2014

Knuffels. 

Het nieuwe thema in beide eerste kleuterklassen wordt 'knuffels'.

Alle kleuters mogen dan ook een knuffel meebrengen naar de klas. Liefst een knuffel die in de klas mag blijven tijdens dit thema.